Thursday, May 18, 2017

అ 'పూర్వ ' "ఆత్మీయ సమ్మేళనం"...

పాన్ గల్ మండలంలోని ' రేమద్దుల స్కూలు' 
1991-92 బ్యాచ్‌ విద్యార్దుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం 
14.05.2017 న ఘనంగా జరిగింది.
ఆ మధుర జ్ఞాపకాలను మరొసారి మీకు గుర్తుచేసుకున్నారు
స్కూల్ ఆభివృద్దికి పూర్వపు విద్యార్దులు తోడ్పడాలి...

అప్పటి గురువులను ఘనంగా సన్మానం చేశారు. 
స్కూల్ కు రూ.20,000 విలువ కలిగిన బెంచిలు ఇచ్చారు.


No comments:

Post a Comment